Wildwheels su00e4ljer fru00e4mst fu00e4lgar och chassiprodukter fru00e5n USA. Vi kan givetvis u00e4ven erbjuda u00f6vriga produkter som till exempel sku00e4rmbreddare, winchar, extraljus m.m.
Vi har egen verkstad fu00f6r montering och ombyggnad av bilar, pickupper och SUV.
Vi specialtillverkar delar som stu00f6tfu00e5ngare, takru00e4cken med mera. Kontakta oss su00e5 diskuterar vi om hur vi kan hju00e4lpa dig.
Om du skruvar sju00e4lv eller hellre vill lu00e5ta en lokal verkstad montera dina delar, su00e5 bestu00e4ller du det det du behu00f6ver av oss, och vi skickar sedan delarna till dej.

Vu00e5r historia

Vi startade redan 1992, du00e5 med fu00f6retagsnamnet Stepp N Chris, och i slutet av 90-talet var vi i vu00e5r nybyggda verkstad i Su00f6derku00f6ping redo att bu00e5de su00e4lja och montera chassisatser.
Nu00e5gra u00e5r senare bu00f6rjade vi u00e4ven marknadsfu00f6ra fu00e4lgar fru00e5n Amerikanska tillverkare, och 2006 registrerade vi varumu00e4rket Wildwheels.
2019 byter vi namn och fu00f6retaget heter numera Wildwheels.